fakta / Bestyrelse & personale

Bestyrelse

Skovtrolden hører til under KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark, som ud fra en kristen grundholdning tager sig af forskellige sociale opgaver. Det betyder, at der i bestyrelsen sidder en repræsentanter fra KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark. Derudover består bestyrelsen af fem forældre og en repræsentant fra personalet. Desuden deltager lederen uden stemmeret.

Kontakt bestyrelsen: Vera Hareskov: 4044 5940

Institutionen er ikke forkyndende.

Formand: Vera Hareskov, udpeget af KFUM
Kasper Tolstrup Høgh,far til Theodor
Julia Liothier Ryom Nærholm, mor til Luca
Lindsay Karen Sugdon, mor til Maya og Christpher
Signe Carlsen, mor til Solvej
Stefan Overby Stamm, far til Theodore
Ulla Elkhøj, pædagog
Sine Beier Pedersen, leder

Personale

Børnehavens børn er delt op i to grupper, Muldvarpene og Tudserne. Til hver gruppe er tilknyttet fire voksne, hvoraf tre er på arbejde dagligt.

Muldvarpegruppen: 
Leder Sine Beier Pedersen 15/ t/uge
Pædagog Christina Simonsen, 32 t/uge - barselsvikar

Pædagogmedhjælper Lasse, 35 t/uge

Pædagogmedhjælper Casper Amba Madsen, 30t/uge

Tudsegruppen: 
Stedfortræder Ulla Elkhøj, 32 t/uge
Pædagog Louise Bækmark, 32 t/uge
Pædagog Inge Olesen, 20 t/uge
Pædagogmedhjælper Mia Nyløkke Stensgaard, 34 t/uge

 

Skovtrolden | Klostergade 37, 8000 Århus C